Njårds dommere

Dommer 1 sesongen 2019/2020

Mohamed Abdulkadir

Liv Jewl Drayton

Hilde Fosså

Victoria Galankin

Jona Dis Larsen

Helena Horn Rønneberg

Ingrid Sandberg

Hannah Skogvik

Filippa Horn

Serafina Mertzani

Alexandra Myrestrand

Linn Halldis Johannessen

Nils Petter Johannessen (dommerkontakt, epost nip-joh@online.no )

Henriette Bostad

Ulrikke Calich

Rikke Waagan

Dersom du ikke har lisensen i  orden eller ikke møter til kamp vil klubben få en bot fra regionen , dette må hver enkelt dommer betale selv da klubben IKKE dekker disse bøtene.

Njård rekrutterer barnekampledere/dommere fra egne spillere. De rekrutteres fra 14 år mens for å gå dommer 1 kurs må du ha fylt 15 år.


Dommerutdanning.
 
Alle klubber har et ansvar for og rekruttere og utdanne dommere , Njård Håndball som er tilknyttet Region Øst vil i samarbeid med regionen tilby utdanning  for nye dommere samt videreutdanning for de allerede etablerte dommerne slik at alle lag og spillere vil få et så godt sportslig tilbud så mulig i konkuransesituasjoner (uten dommere ingen kamp)

Barnekamplederkurs: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvi...

Trinn 1: https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvi...

Levert av IdrettenOnline